Servis

V oblasti řešení a realizačního zpracování konkrétních projektů využíváme naše projekční, konstrukční a technologické kapacity – specialisty povrchových úprav.

Servis | ESA plating

Nabízíme

  • technologické a projekční řešení galvanických a chemických provozů, provozů pro čištění a zneškodňování průmyslových odpadních vod,
  • zpracování projekční a konstrukční dokumentace,
  • tvorbu technologických postupů,
  • optimalizaci spotřeby energií,
  • inženýring,
  • dodávky technologických celků,
  • montáž popř. šéfmontáž dodaného zařízení u zákazníka,
  • uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, účast při zkušebním provozu zařízení,
  • servisní služby a to jak v rámci záruky, tak i po jejím uplynutí,
  • návrhy a dodávky přípravkové vybavenosti galvanických linek.